1 Septembre 2014

Mélangeur de la bande 1

MSA bande1 de HIFI

MSA (Mixer Sub-Assembly) :
sous-ensemble mélangeur Bande 1

HIFI Band 1 Mixer Sub-Assembly

FPU avec 14 (2x7) MSA

HIFI Focal Plane Unit

HIFI mixers

Jonction SIS d un MSA de HIFI
Jonction SIS

Crédit CNRS/LERMA-IRAM/CNES