Band 1 mixer

HIFI MSA band 1

Band 1 Mixer Sub-Assembly (MSA)

HIFI Band 1 Mixer Sub-Assembly
 Focal Plane Unit (FPU) with 14 (2x7) MSA

HIFI Focal Plane Unit

HIFI mixers

HIFI SIS Junction of a MSA
SIS Junction

Credits CNRS/LERMA-IRAM/CNES